user_mobilelogo

Spozoři klubu

1.MSMT
2.AirProduct-1
UK
Greiner
MH

V pondělí 14. března proběhlo v budově zámku Valdštejnů v Litvínově městské kolo akce Cena Ď. V rámci této akce mohou různé spolky nominovat své mecenáše, sponzory a dobrodince.

Náš klub nominoval na Cenu Ď Jaroslava Neuberta, který pracuje dlouhodobě jako trenér atletické mládeže v Atletickém klubu Litvínov. Ve svém více jak čtyřicetiletém působení se podílel a podílí na sportovní přípravě českých reprezentantů, ale také na přípravě atletických začátečníků. Trenérské, organizátorské, rozhodcovské činnosti se věnuje neúnavně s mimořádným zápalem a obdivuhodnou odbornou erudicí, a to bez ohledu na skutečnost, že v minulém roce oslavil 75. narozeniny. Jeho svěřenci sklízeli úspěchy na mistrovstvích Evropy, reprezentovali Litvínov v mnoha zemích a získali tituly přeborníka České republiky. Charakteristickými vlastnostmi Jaroslava Neuberta je nezištnost a skromnost. Je celostátně uznávanou atletickou autoritou.