user_mobilelogo

Spozoři klubu

1.MSMT
2.AirProduct-1
UK
Greiner
MH
19832407 10208402846542261 1561642844 n
První ročník se uskutečnil v Lovosicích 24. a 25.6.2017. Náš klub reprezentovali čtyři atleti a získali nemálo cenných kovů.
Jedinou ženou byla Vendulka Praská, která ve speeroramě získala titul mistryně. Dále také získala titul vicemistryně ve shotoramě.
Úspěšným vrhačem byl bezesporu Tomáš Hellmich, který získal titul vicemistra v diskuramě, shotoramě, antickém disku a hodu 50kg balvanem.
Daniel Kadleček nezaostával a sbírku medailí obohatil o 3.místo ve shotoramě a titul vicemistra ve speeroramě.
Posledním atletem byl Pavel Lestinský, který získal 4.místo v diskuramě, shotoramě a antickém disku. Třetí místo vybojoval ve speeroramě a hodu 25kg balvanem.
Vysvětlivky k netradičním disciplínám
Diskurama - 3 hody diskem z místa o váze 1,5+1,75+2 Kg
Speerorama - 3 oštěpařské odhody koulemi o váze 1,5+2+2,5 Kg
Shotorama - 3 vrhy koulí z místa o váze 3+4+5+6+7,26 Kg