user_mobilelogo

Spozoři klubu

1.MSMT
2.AirProduct-1
UK
Greiner
MH

IMG 1768

V roce 1947 byl oficiálně zaregistrován tehdejší Lehkoatletický odbor SOKOLA Stalinovy závody. U začátků atletiky stáli především běžci, v čele s celostátně známým Josefem Polesným. Nejdříve byly organizovány běžecké závody v Litvínově a okolí. Jednoho z nich se v roce 1948 účastnil i legendární běžec Emil Zátopek. Na to vše si zavzpomínalo na 150 účastníků sportovního setkání v sobotu 4. listopadu 2017 ve Schole Humanitas. Za město Litvínov pozdravil účastníky druhý místostarosta pan Mgr. Milan Šťovíček, který je dlouholetým příznivcem klubu. Současní a bývalí atleti si připomněli nesmírně obětavého trenéra a funkcionáře pana Josefa Havrana, velmi úspěšného trenéra Vojtěcha Joška a celou řadu těch, kteří klubem prošli jako atletičtí reprezentanti, výkonní závodníci, trenéři a funkcionáři. Poděkovali novým trenérům, kteří v současné době pečují až o stovku mladých adeptů atletiky, ocenili současné špičkové závodníky, kteří obsazují přední místa na mistrovstvích České republiky a dostali se do reprezentačních týmů. Představena byla Kateřina Zábojníková, která se v letošním roce stala mistryní České republiky v hodu oštěpem dorostenek. Dlouholetým trenérem Kateřiny byl p. Petr Flanderka, nyní trénuje pod vedením p. Jaroslava Neuberta. Dále byli oceněni oba mladí reprezentanti, také současní svěřenci trenéra Jaroslava Neuberta, a to desetibojař Tomáš Praský a oštěpař Jonáš Fiedler. Pořadatelé zavzpomínali na celkem 94 titulů mistrů Československa a České republiky, které vybojovali litvínovští atleti v dosavadní éře, nejvíce z nich Jitka Birnbaumová-Potrebuješová, Petr Hellmich, Marta Jandová-Kostlánová, Věra Kurucová, Jan Volný a Michaela Tvrdá. Čtyři z nich nás reprezentovali na celosvětových atletických mistrovstvích. Setkání byl přítomen též Ivo Řezáč, který poráží své veteránské soupeře po celém světě. Potěšilo, že na setkání přijela bývalá atletka až ze Slovenska a jeden z bývalých atletů nelitoval cestu z Londýna.

Velkého uznání se dostalo atletickému trenérovi panu Jaroslavu Neubertovi, který je neúnavnou duší současné činnosti litvínovského klubu. Jeho trenérské odbornosti a zápalu byl věnován velký potlesk. Účastníci si znovu obnovili vzpomínky při prohlídce historických kronik. Prohlédli si Historické tabulky s vyhodnocením klubových rekordů a vždy dvaceti nejlepších závodnic a závodníků v jednotlivých disciplínách. Nově jim byla prezentována elektronická galerie vybraných fotek z klubového archívu a novějších fotek zveřejněných na www stránkách klubu. Dodatečně bude na internetových stránkách www.atletika-litvinov.cz publikována elektronická prezentace fotografií z historie a současnosti spolku. Mnozí mladí uživatelé stránek tak budou moci na starších fotkách objevit své dědy, babičky, táty a maminky. Starší uživatelé pak sami sebe či své tehdejší soupeře nebo přátele.

Součástí setkání bylo též výborné občerstvení, připravené kolektivem pracovnic kuchyně Scholy Humanitas. V pozdějších hodinách došlo k taneční zábavě doprovázené hudební skupinou SKANZEN. Setkání navazovalo na ta předchozí, při kterých se vždy potvrzovalo, že historie atletiky v Litvínově je velmi bohatá.

Spolek moc děkuje všem sponzorům, kteří finančně přispěli k uskutečnění této akce.

Účastníkům se setkání líbilo a nezbývá než popřát litvínovské atletice další úspěšná léta.

fotopdf