user_mobilelogo

Spozoři klubu

1.MSMT
2.AirProduct-1
UK
UKAS

Dorost a dospělí 1200 Kč/rok

Žactvo 2x1200 Kč/rok

Elévové a školka 2x800 Kč/rok

V případě docházky sourozenců, má mladší 50 % slevu.

Příspěvky, případně první polovina příspěvků se bude platit do konce ledna, druhou část příspěvků budou případně platit dospělí včetně dorostu do konce května a žactvo včetně elévů a školky do konce září.

Příspěvky se poukazují bezhotovostně na účet klubu: 3406810277/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena klubu, za kterého příspěvky platíte.

Zaplacené příspěvky, případně jejich první polovina je podmínkou pro start na KP v hale.