user_mobilelogo

Spozoři klubu

1.MSMT
2.AirProduct-1
UK
UKAS

Vážení sportovní přátelé – atleti, trenéři, funkcionáři, sympatizanti, děti z atletické přípravky a zákonní zástupci dětí do 15 let, také náš zapsaný spolek Atletika Litvínov je povinen zavést pravidla Ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. K tomuto účelu jsme ve výboru spolku přijali opatření, která tímto zveřejňujeme na jeho oficiálních www stránkách.

Více zde: pdf