user_mobilelogo

Spozoři klubu

1.MSMT
2.AirProduct-1
UK
UKAS

POZVÁNKA

 na valnou hromadu spolku Atletika Litvínov, z.s.

v pondělí, dne 3.12.2018 od 19:00 hodin

 

Místo konání:            zasedací místnost – sportovní hala Koldům, Litvínov

Časový program:  

19:00-19:10 prezentace

19:10 zahájení valné hromady                                     

20:00 předpokládané ukončení

Program jednání:     

 1. Zahájení valné hromady
 2. Schválení programu, jednacího řádu, volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2018, přehled družstev soutěžících v roce 2018 a akce pořádané na stadioně v Meziboří v roce 2018
 5. Zpráva o hospodaření klubu
 6. Rozpočet klubu na rok 2019
 7. Volby

- Výkonný výbor
- Revizor

 1. Zpráva volební komise – výsledky voleb
 2. Diskuse
 3. Zpráva návrhové komise
 4. Ukončení valné hromady

Pozvánka platí pro všechny členy spolku starší 15-ti let.