user_mobilelogo

Spozoři klubu

1.MSMT
2.AirProduct-1
UK
5 - UKAS
sponzor-8

POZVÁNKA

 na valnou hromadu spolku Atletika Litvínov, z.s.

v pátek, dne 22.11.2019 od 18:30 hodin

 

Místo konání:            salónek v 2.patře restaurace Sokolovna, Litvínov

Časový program:  

18:30-19:00 prezentace

19:00 zahájení valné hromady                                     

20:00 předpokládané ukončení valné hromady, volná zábava

Program jednání:     

  1. Zahájení valné hromady
  2. Schválení programu, jednacího řádu, volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
  3. Zpráva mandátové komise
  4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2019, přehled družstev soutěžících v roce 2019 a akce pořádané na stadionu v Meziboří v roce 2019
  5. Zpráva o hospodaření klubu
  6. Rozpočet klubu na rok 2020
  7. Diskuse
  8. Zpráva návrhové komise
  9. Ukončení valné hromady

Pozvánka platí pro všechny členy spolku starší 15-ti let.